SAMPLES

track-pic

Kick Drum Slam

Hard Kick Sound 

T.B.C

track-pic

Paiste Crash

Paiste Signature Crash Cymbal... 

T.B.C

track-pic

Funking Loop

Live Funk Drum Loop 

T.B.C

track-pic

Avendis Crash

Zildjian Avendis Crash 

T.B.C

ALL SAMPLES

Distorted Latin

Distorted Latin

Distorted Latin Loop

 

T.B.C

Paiste Crash

Paiste Crash

Paiste Signature Crash Cymbal

 

T.B.C

Avendis Crash

Avendis Crash

Zildjian Avendis Crash

 

T.B.C

Funking Loop

Funking Loop

Live Funk Drum Loop

 

T.B.C

Results per Page :  Page : 1 2 >>